DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Viktigt!

info om sajten

COPYRIGHT:

För allt material på dessa sidor gäller copyright Dorotea Hembygdsförening. Det innebär att alla bilder är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

Ni får lov att ladda ned bilder för privat och icke-kommersiellt bruk utan tillstånd från Dorotea Hembygdsförening. För publicering av Hembygdsföreningens material på hemsida skall tillstånd medges från Hembygdsföreningen, samt att källhänvisning sker av publicerat material om inget annat är överenskommet.

You are allowed to download pictures for private and non-commercial use without permission from Dorotea Hembygdsförening. For publishing Hembygdföreningens material on homepage you need permission from Dorotea Hembygdsförening and if no agreement is set, the source of published material must show.

please contact webmaster

____________________________________________________________________________________________

Gällande lagstiftning:

Vi respekterar rådande lagstiftning på området och vi utgår från att du som användare gör detsamma. Bilderna och alla texter är fria att använda för personligt bruk i icke kommersiellt syfte. All annan användning kräver kontakt med bildrättsinnehavaren eller  ansvarig hos föreningen. Upphovsrättslagen skyddar normalt allt skapande arbete i 70 år efter skaparens frånfälle. Även spridning av personuppgifter kräver iakttagande av gällande lagstiftning. De personuppgifter som publiceras på våra sidor har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen (PUL) genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på sidorna blir naturligtvis borttagen (åtminstone med namn om det är en gruppbild) efter kontakt med webansvarig.