DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Från Lajksjö

Smedjan var uppförd i Lajksjö 1904, flyttad till Kullerbacken 1982.

Mikaelimarknad 2004 testade Erik Ellebrink smedjan.