DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Föreningen

Föreningens historia i kortversion

Den 6 juli 1933 bildades Dorotea Fornminnes och Hembygdsgille efter ett utfärdat upprop av komminister Alfred Guldbrandzen med flera församlingsbor, tillsammans 44st. Bland dessa valdes 9 personer till styrelsen: Alfred Guldbrandzen, D.J Nordenstedt, C.F Jonasson, Rickard Rodling, E.Emanuelsson, Sven Johansson, Elisabeth Guldbrandzen, Olga Marklund och Astrid Undin.

  Samma år som komminister Guldbrandzen flyttade till Dorotea, år 1926, hade tankarna på att bilda en hembygdsförening väckts av kyrkoherde H.L Marklund, som samlat gamla föremål i prästgården. Marklund avled den 15 maj 1928. Vid årsmötet 5 nov 1938, överlämnade makarna Guldbrandzen ett gåvobrev på fastigheten 1:76, dvs området på Kvarnberget. Av olika orsaker flyttades verksamheten 1974 till det som skulle bli Kullerbacken. Och invigdes 1979.

  År 1943 firade Fornminnes och Hembygdsgillet 10-års jubileum med landshövding Elof Lindberg som jubileumstalare. Då framfördes för första gången ”Doroteasången” av Helmer Grundström, tonsatt av kantor Sven Sihlen. En minnesskrift ”Doroteabygd” utgavs. När Guldbrandzen år 1952 flyttade från Dorotea avstannade nästan allt hembygdsarbete. Det dröjde ända till 1962 innan föreningen fick en ny styrelse som var aktiv. Artur Näsström-ålderman, Harald Emanuelsson-vice ålderman, Sonja Vikström-präntare, Signe Rhen-vice präntare, Rudolf Gustavsson-skattmästare, Anna Thomasson-intendent, Hans G:son Spejare-ceremonimästare, Martin Thomasson-munskänk. När nya området vid kyrkan officiellt invigdes 1979 fick det namnet ”Kullerbacken”. Namnförslaget kom från Brita Jönsson, när hennes barn var små brukade de kullra nerför backen som ligger invid friluftsscenen.

 Mer utförlig historia finns att läsa i Dorotea krönikan 1993.

copyright:dorotea-hembygdsförening