DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Styrelse 2022-23

ORDFÖRANDE:                  Roger Hahlin                 070-5842831

Vice Ordförande:               Christer Oscarsson        0702608961

SEKRETERARE:                  Bitten Sjöström              070-2323735

KASSÖR:                            Ingrid Engström

ÖVRIGA LEDAMÖTER:      Astrid Forsgren: 070-5952591,  Roland Blomqvist: 070-6387668

ERSÄTTARE:                     Carina Oscarsson, S G Forsgren

REVISORER:                      Torsten Jakobsson, Bertil Rönnberg

Rev: Suppleant                   Barbro Tåström

VALBEREDNING:               Knut Isaksson (sammank), Astrid Forsgren, Roland Blomqvist, Bitten Sjöström