DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Styrelse 2020

ORDFÖRANDE:                  Roger Hahlin  070-5842831

Vice Ordförande:               Carina Oskarsson   0761285786

SEKRETERARE:                  Bitten Sjöström  070-2323735

KASSÖR:                            Ingrid Engström

ÖVRIGA LEDAMÖTER:      Astrid Forsgren: 070-5952591,  Roland Blomqvist: 070-6387668, Christer Oskarsson 0702608961

ERSÄTTARE:                     Carina Oscarsson, S G Forsgren

REVISORER:                      Bertil Rönnberg, Britt Phersson

Rev: Suppleant                   Barbro Tåström

VALBEREDNING:               Knut Isaksson (sammank), Astrid Forsgren, Roland Blomqvist, Bitten Sjöström