DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Kontakta oss:

Dorotea hembygdsförening

Kullerbacken  91732 DOROTEA

Ordförande Roger Hahlin 070-5842831

(hela styrelsen finns under “Föreningen”)

E-post  till expeditionen >>>

Området är tillgängligt året runt men begränsade öppettider med personal på vinterhalvåret.

Om ni vill besöka området under lågsäsong, kontakta oss så ordnar vi så att ni kan besöka området.

Det finns en “ansvariglista”, ring till dom om ni funderar på nåt, den uppdateras efter varje årsmöte.

Ansvarsområden / Stugvärdar

Dessa personer kan ni kontakta om ni vill hjälpa till eller komma med råd eller tips.    

Hembygdsgården:       Astrid Forsgren   070-5952591

Erke Björns stuga:           Ilva Johansson    073-0892327, 10282       

Bagarstuga:                    Roland Blomqvist 070-6387668, Bitten Sjöström 070-2323735

Pål Anderssons stuga och Härbret:    Kjell Axelsson  0942-10582, 070-3237697

Smedja:                           Christer Oskarsson 070-2608961

Logarna:                          Tore Fjellner  0942-10721

Nylandskojan och stallet:  Roland Blomqvist, 070-6387668

Kåtan:                               Elvira Flordin  0942-10689, 070-3080129

Flottarkoja och Ängsladan:   Vakant

Sundströmstorpet:   (Per-Albin torpet)         Christer Oscarsson 070-2608961

Utemiljö samt friluftsscen- utedass-njalla och rökstut:  Vakant

Dorotea krönikan:            Astrid Forsgren 070-5952591, Nora Henriksson  0942-51031,

Textilansvarig:                 Astrid Forsgren 0942-10573

Lotterier:                          Barbro Tåström 0942-10489

Webb o dataansvarig:               Christer Oscarsson 070-2608961

E-post till webansvarig >>> 

  Bookmark and Share

copyright: Dorotea Hembygdsförening