DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Ängslada

Flyttad från Lajksjö 1985

I ladan förvarade man myrhö tills det kördes hem senare på vintern eller våren.