DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Flottarkoja

Flottarkoja från Korssele

Flottningsföreningen byggde kojor vid strategiska ställen, då man flottade timmer efter vattendragen. Denna stuga stod på den norra sidan av Korsseleforsen, 30m från landsvägen. Den flyttades till Kullerbacken i januari 2005.

här stod kojan