DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Erke-Björns stuga

Enkelkorsbyggnad från Storberget

Stugan uppfördes år 1900 i Storberget, flyttades 1981 till Kullerbacken.