DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Uppfört i Lillberget-Mårdsjö ca:1920

Stallet blev renoverat 1954 av Enar Henriksson och sonen Svante från Avaträsk. Flyttades 1983 till Kullerbacken