DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

En vanlig kåta för boende

Kåtan är uppförd av Magnus Jonasson från Borga, i samarbete med daghemmet nyckelpigan 1985.

Elvira som sitter i kåtan brukar varje höstmarknad i september vara i kåtan och bjuda på kaffe och ”Gompa”.