DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

En gammaldags matbod

En duvslagsliknande bod på en manshög trädstam, här förvarades kött som måste skyddas från rovdjur. Uppförd 1994.

 Njallan till höger i bilden.