DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Utedass

Uppfört 1994 på området

Det måste ju finnas ett utedass på ett hembygdsområde.

Bakom Nylandskojan ligger stallet