DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Granåslogen

Sexkantloge från Granåsen

Logen stod ursprungligen i östra delen av Granåsby (nuvarande Helmer Strömqvist), flyttades 1903 till Otto Olovssons boställe. Dans förekom även när den stod på sin ursprungliga plats. Från 1957 till 1973 organiserade IOGT danser i logen. 1997 skänkte Inga Norberg logen till Hembygdsföreningen.