DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Kontakta oss:

Dorotea hembygdsförening

Kullerbacken  91732 DOROTEA

Ordförande Roger Hahlin 070-5842831

(hela styrelsen finns under ”Föreningen”)

E-post  till expeditionen >>>

Telnummer till Kullerbacken, nu i sommar.   070-2374600 under öppethållande.

Bokning av stugor: 070-2374600,  dagtid helst.

Området är tillgängligt året runt men begränsade öppettider med personal på vinterhalvåret.

Om ni vill besöka området under lågsäsong, kontakta oss så ordnar vi så att ni kan besöka området.

Det finns en ”ansvariglista”, ring till dom om ni funderar på nåt, den uppdateras efter varje årsmöte.

Ansvarsområden / Stugvärdar

Dessa personer kan ni kontakta om ni vill hjälpa till eller komma med råd eller tips.    

Hembygdsgården:       Astrid Forsgren   070-5952591 – Jenny Mikaelsson – Ilva Johansson 073-0892327, Stig-Göran Forsgren 073-0541702

Erke Björns stuga:           Roland Blomqvist 070-6387668, Bitten Sjöström 070-2323735     

Bagarstuga:                    Roland Blomqvist 070-6387668, Bitten Sjöström 070-2323735

Pål Anderssons stuga och Härbret:  Kristina Selinder 070-2917140, Kjell Selinder 0942-10692

Smedja:                           Christer Oskarsson, 070-2608961

Logarna:                          Roland Blomqvist, 070-6387668

Nylandskojan och stallet:  Roland Blomqvist, 070-6387668, Bitten Sjöström 070-2323735

Kåtan:                               Vakant

Flottarkoja och Ängsladan:   Vakant

Sundströmstorpet:   (Per-Albin torpet)         Christer Oscarsson 070-2608961

Receptionen:   Astrid Forsgren 070-5952591, Ilva Johansson 073-0892327

Utemiljö samt friluftsscen- utedass-njalla och rökstut:  Vakant

Dorotea krönikan:            Astrid Forsgren 070-5952591, Nora Henriksson  0942-51031,

Textilansvarig:                 Astrid Forsgren 070-5952591, Ilva Johansson 073-0892327

Lotterier:                          Barbro Tåström 073-0421261

Webb o dataansvarig:               Christer Oscarsson 070-2608961

E-post till webansvarig >>> 

  Bookmark and Share

copyright: Dorotea Hembygdsförening