DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Styrelse 2017

ORDFÖRANDE:                  Roger Hahlin

Vice Ordförande:               Christer Oskarsson

SEKRETERARE:                  Bitten Sjöström

KASSÖR:                            Ingrid Engström

ÖVRIGA LEDAMÖTER:      Astrid Forsgren, Roland Blomqvist,

ERSÄTTARE:                     Carina Oscarsson, S G Forsgren

REVISORER:                      Bertil Rönnberg, Britt Phersson

Rev: Suppleant                   Barbro Tåström

VALBEREDNING:               Knut Isaksson (sammank), Astrid Forsgren, Roland Blomqvist, Bitten Sjöström