DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

STÄDDAG PÅ KULLERBACKEN!

Medlemmar och andra intresserade!
Välkommen till Kullerbacken måndag 30/5,
med start 10.00 !
Vi planerar denna dag att snygga upp utemiljön, inför den stundande
sommar och turistsäsongen. Vill du hjälpa till bjuder vi på korvlunch och
kaffe! Ta gärna med räfsor.
Har du några frågor kontakta Roger 070-5842830
Välkommen till en trevlig samvaro!
Styrelsen