DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

ANG. ÅRSMÖTE 2021!

Hembygdsföreningen har inte planerat något årsmöte än, det skjuts på framtiden i och med Coronapandemin. Vi meddelar här och i annons när det blir.

Hälsningar från Styrelsen.