DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

En del av kulturen i Dorotea

Karl-Otto Bohm 90 år idag!

Idag fyller vår store fotograf 90 år men han är still going strong, som man säger.

GRATTIS!  GRATTIS!